विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
न्यायिक समिति
प्रदेश नं १, मोरङ, विराटनगर

पेशी सुची

मिति २०७८/११/०६ देखि २०७८/११/११ सम्मको पेशी सुची

043 २०७८/०४/२२ सुरेन्द्र कुमार पाेखरेल ओम प्रकाश कामत अनाधिक्रत तवरले बनाएकाे घर टहरा भत्काई पाउ २०७८/११/११
088 २०७८/०९/२७ वेद कुमारी गाैतम चैधरी प्रसाद यादव जग्गा खिचाेला २०७८/११/११
084 २०७८/०९/२० सेवा कुमारी भट्टराई चन्द्रीका श्रेष्ठ सेफ्टी टे‌की बन्द गराई पाउँ । २०७८/११/११