विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
न्यायिक समिति
प्रदेश नं १, मोरङ, विराटनगर

पेशी सुची

मिति २०७८/०८/०१ देखि २०७८/०८/०८ सम्मको पेशी सुची

063 २०७८/०६/१९ सुनितावति अधिकारी संजय सिंह निर्माणा कार्य राेकी कारवाहि गरि पाउ २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।
067 २०७८/०७/१० संजय कुमार सिंह राजपुत सुनितावति अधिकारी वाल पर्खाल हटाइृ पाउँ २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।
033 २०७८/०५/२७ जानकी साहु धर्मेन्द्र साहु खाना लाउन दिलाइृ भराइ पाउँ २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।
075 २०७८/०७/२९ भुपेन्द्र कुमार साह शम्भु साह सुडी समेत जग्गा फिर्ता गरी पाउँ २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।
022 २०७८/०४/२६ राेशन शाही ठकुरी पुर्णिमा धिताल सार्वजनिक बाटाे खिचाेला २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।
057 २०७८/०६/०७ स्मीता भट्टराई माया पाैडेल रकम फिर्ता गराई पाउँ २०७८/०८/०८ आजकाे पेशी स्थगित गरिएकाे छ ।